Landschapsonderhoud

Maararm

Met onze maaiarm kunnen we zowel bermen als heggen maaien. De arm kan worden uitgerust met een klepelbak of een zaagblad. Het zaagblad kan stammen tot 15cm dikte doorzagen. Met een reikwijdte 5.8 meter kunnen alle perceelranden vrijgemaaid worden.

Zijklepelmaaier

Met onze zijklepelmaaier onderhouden we slootkanten,taluds, wegbermen etc. Deze 1.5m brede maaier kan zowel achter als naast de smalspoortraktor maaien, en kan horizontaal en verticaal maaien.

Bosbloter

Met onze 3m brede bosbloter maaien we braakliggende tereinen en natuurgebieden schoon. De bloter is ook geschikt voor het maaien van struiken en jongen boomgroei tot 5 - 7 cm.